25 May 2012
Võ lâm 2 Private
 | GGT
Khmer (Cambodia)
Kiếm Thế
Của GGT
JX II Version 3
Sever đang trong quá trình hoàn thiện
16h-3/7/2012

Sever đang thiếu 2 mod đễ tiến hành test
16h-3/7/2012

 
 
 
 
 
 
 Thông tin Sever
   EXP : X100
   Free ៖ 60%


Võ Lâm 2 By LoGu2